Новини

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН


Уважаеми съграждани,

Във връзка с инициативата на БТВ „Да изчистим България за един ден”, Община Чепеларе подема кампания за почистване и подобряване облика на града ни с ликвидиране на образуваните нерегламентирани сметища през зимния сезон. Призоваваме Ви да подкрепим инициативата на БТВ да почистим България за един ден, като се включим активно в почистването на 12.05.2012г.

 

 

Нека заедно да почистим:

1. Долна лифтова станция „Мечи чал”;
2. Изхода на града (края на ул. „Христо Ботев)и началото на пътя към м. „Асенец”;
3. Вход и изход на гр. Чепеларе по посока Смолян – Чепеларе – Пловдив;

В 9.00 часа на 12.05.2012г. в сградата на Общинска администрация- Чепеларе ще се раздават чували и ръкавици на гражданите, желаещи да се включат в инициативата.
В периода 11 – 13 май достъпът до регионално депо Смолян ще бъде свободен (безплатен) за всички транспортни средства извозващи отпадъци, които желаят да се включат в инициативата.

ВАЖНО: С цел по – добра координация и организация на работа всички групи от доброволци, които желаят да се включат в инициативата „Да изчистим България за един ден”, трябва да попълнят Заявление за участие. Бланка на заявлението може да намерите на следните места: www.chepelare.org-Новини/Общинска администрация– Чепеларе, ет. 1 стая №6 / Център за услуги и информация - Чепеларе / Клуб на пенсионера. Попълненото Заявление се внася в Общинска администрация, ет.1 стая №6 или се изпраща електронно на следния e-mail: mail@chepelare.bg

 

От 19.04.2012г. функционира “ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН” 03051-22 98, на който гражданите могат да сигнализират за нерегламентирани сметища в града и околностите.

 

Нека всички да се включим активно и направим ЧЕПЕЛАРЕ – ЧИСТ И ПРИВЛЕКАТЕЛЕН!