Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9001058
Дата на публикуване: 2012-04-18 13:00:00

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9001058 с предмет „Осъществяване на независим строителен надзор при строително-монтажните работи за укрепване поречието на р. Сивковска в границите на град Чепеларе по проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”.

Необходимите документи за участие в общесвената поръчка са достъпни от тук.


Договор проект Договор проект
дата на публикуване: 2012-04-18 13:00:00 | големина: 552.50 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2012-04-18 13:00:00 | големина: 499.00 KB
|
Техническа оферта Техническа оферта
дата на публикуване: 2012-04-18 13:00:00 | големина: 496.50 KB
|
Ценова оферта Ценова оферта
дата на публикуване: 2012-04-18 13:00:00 | големина: 511.00 KB
|