Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9000824
Дата на публикуване: 2012-04-09 13:00:00

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9000824  с предмет „Разпространение на информация и публичност по проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”.


Ценова оферта Ценова оферта
дата на публикуване: 2012-04-09 13:00:00 | големина: 517.00 KB
|
Проект договор Проект договор
дата на публикуване: 2012-04-09 13:00:00 | големина: 534.50 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2012-04-09 13:00:00 | големина: 522.50 KB
|
Оферта Оферта
дата на публикуване: 2012-04-09 13:00:00 | големина: 506.50 KB
|