Новини

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН

Инициативата „Да изчистим България за един ден", подета от bTV през пролетта на 2011г., е част от световното движение Lets Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония.

През 2012-а година почистването на страната ни ще бъде организирано в периода 11-14 май. Министерството на околната среда и водите е партньор на инициативата. В тази връзка по предписание на МОСВ, Ви уведомяваме за следното:

Събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на регионалните депа. Достъпа до депата ще бъде свободен за всички транспортни средства, които се включат в инициативата

В дните на кампанията 11 и 12 май 2012г. от 9.00 до 19.00 часа на „Зелен телефон" 0301/60 100 в РИОСВ-Смолян ще има осигурен експерт, от който гражданите ще могат да получават компетентен отговор на всички въпроси свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване.