Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 133 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 03.04.2012 ГОДИНА

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1  и чл.63, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

ЗАПОВЕД № 133 ЗАПОВЕД № 133
дата на публикуване: 2012-04-05 16:33:59 | големина: 28.00 KB
|