Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 131 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 02.04.2012 ГОДИНА

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1 и чл.63, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

ЗАПОВЕД No 131 ЗАПОВЕД No 131
дата на публикуване: 2012-04-05 16:29:25 | големина: 27.50 KB
|