Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 117 ЧЕПЕЛАРЕ, 22.03.2012 Г

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.2, чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-203 / 27.02.2012 г. от „Съни систем” ЕООД, с представени Заповеди № 57 / 16.02.2012 г. и № 115 / 22.03.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе за учредяване право на прокарване на кабелна линия НН във връзка с присъединяване на „Фотоволтаична електроцентрала в УПИ І-002081, находяща се в местността „Пъси дол”, землището на с. Хвойна през общински имоти

ЗАПОВЕД № 117 Чепеларе, 22.03.2012 г ЗАПОВЕД № 117 Чепеларе, 22.03.2012 г
дата на публикуване: 2012-03-27 11:35:38 | големина: 61.00 KB
|