Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ЧЕПЕЛАРЕ

На 23.03.2012г. се проведе годишно отчетно събрание на Дружество на хората с увреждания в Чепеларе. Преди работната част на събранието деца от ОДЗ- Чепеларе поднесоха поздрав към присъстващите, като изпяха няколко пролетни песнички и поднесоха кокичета на членовете на дружеството и официалните гости. На събранието присъства г - н Тодор Бозуков - Кмет на Община Чепеларе. Ръководството връчи грамоти за принос в работата с хората с увреждания на Кмета на общината, на служители от бюрото по труда и социалните служби, на самодейци участвали във фестивали за хора с увреждания. Докладът за едногодишната дейност на дружеството и финансовия отчет бяха приети единодушно. Бяха поставени наболели проблеми пред общинското ръководство и се обсъдиха възможностите за тяхното разрешаване.