Новини

ГРАДСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БИАТЛОН, ПРОВЕДЕНО НА 17.03.2012 ГОДИНА

Във връзка с реализация на програма "Спорт за децата в свободното време" на МФВС, направление „Начално обучение по вид спорт”, реализирана в Община Чепеларе в партньорство със СК „Биатлон” - Чепеларе, се проведе градско състезание по биатлон на 17.03.2012г., в което взеха участие ученици от І - ви до ХІІ - ти клас, разпределени в четири възрастови категории. Предвидено е програмата да се реализира на два етапа от 01.02.2012 - 30.06.2012 и от 15.09.2012 - 15.12.2012г.