Структура

ИНЖ. АНА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ"

Стационарен телефон: 03051/8274

Мобилен телефон: 0887087666

СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ. „БЕЛОМОРСКА” № 44 Б

Ет. 1, стая № 1