Структура

ИНЖ. АНА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ"

Стационарен телефон: 03051/8274

 

СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ. „БЕЛОМОРСКА” № 44 Б

Ет. 1, стая № 1