РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА И РАБОТНА СРЕДА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРСКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ПРОЕКТ: „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерски за защита от наводнения в Община Чепеларе”


БЮДЖЕТ: 909 523.64 лв., от които 45 476.18 лв. (5%) собствен принос на Община Чепеларе, 773 098.09лв. (85%) съфинансиране от ЕФРР и 80 952.37лв. (10%) национално съфинансиране;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца

 BG161PO001-4-1-04-2010 BG161PO001-4-1-04-2010
дата на публикуване: 2012-03-22 10:17:52 | големина: 446.50 KB
|