Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА САРАЙЛАР РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

През изминалата седмица в гр.Чепеларе, на тридневно приятелско посещение, гостува делегация от Република Турция, включваща г-н Сюлейман Аксой - Кмет на Община Сарайлар; г-н Юмер Лютфи Йаран - Областен Управител; г-н Мустафа Кескин - Общински съветник; г-н Шенол Кескин - Строителен инженер. 

Целта на посещението бе подписване на договор за сътрудничество между Община Сарайлар и Община Чепеларе в областта на: Обмен на добри практики по местно самоуправление; Обмен на практики по формиране на местни стопански инициативи; Обмен на опит в създаване на добра инфраструктура на курортните райони; Съвместни инициативи в туризма и възможности за международна реклама; Възможности за създаване на НПО, с цел развитие на регионите; Обмен на опит в областта на преквалификацията на работната сила; Използване на нормативната уредба по двустранни договори м/у Република България и Република Турция за стимулиране на местния бизнес и създаване на заетост; Обмен на опит в областта на екологията; Изнасяне на бизнес възможности на двустранен принцип; Сътрудничество в областта на културата и спорта.

Официалното подписване на Договорът за сътрудничество се състоя на 15.03.2012г. в 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация- Чепеларе.


договор за сътрудничество договор за сътрудничество
дата на публикуване: 2012-03-19 16:24:34 | големина: 62.50 KB
|