Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 77 ЧЕПЕЛАРЕ, 08.03.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-А-4 / 13.01.2012 г. от Апостол Димитров Примов, Красимир Калоферов Динков, Георги Георгиев Дойчинов, Костадинка Славейкова Димова – Чаушева и Райчо Димитров Момчилов и заявление вх. № 94-А-4 (2) / 24.02.2012 г. от адв. Недка Василева Пакулева в качеството си на пълномощник на Апостол Димитров Примов

ЗАПОВЕД No 77 гр.Чепеларе, 08.03.2012 год. ЗАПОВЕД No 77 гр.Чепеларе, 08.03.2012 год.
дата на публикуване: 2012-03-13 13:00:55 | големина: 62.50 KB
|