Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 76 ЧЕПЕЛАРЕ, 08.03.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и искане с вх.№ 26-00-949 / 28.11.2011 г. и писмо с вх.№ 26-00-949 (2) / 15.02.2012 г. от „Проглед” ООД с. Проглед,

ЗАПОВЕД № 76 Чепеларе, 08.03.2012 г. ЗАПОВЕД № 76 Чепеларе, 08.03.2012 г.
дата на публикуване: 2012-03-13 09:57:49 | големина: 61.00 KB
|