Обявления и заповеди

3АПОВЕД № 55 ЧЕПЕЛАРЕ, 14.02.2012 Г.

Заповед за утвърждаване на Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2012 г. между училищата и детските градини на територията на община Чепеларе и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2012 г. съгласно Приложение № 1 и разпределение на средствата от ЕРС по звена и компоненти на формулата съгласно Приложение № 2

3АПОВЕД № 55 Чепеларе, 14.02.2012 г. 3АПОВЕД № 55 Чепеларе, 14.02.2012 г.
дата на публикуване: 2012-03-07 11:27:41 | големина: 3.42 MB
|