Бюджет на ВРБК

БЮДЖЕТИ НА ВРБК ЗА 2012

Бюджети за 2012 г. на образователните институции – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегираните бюджети.

БЮДЖЕТ 2012 ОДЗ-ЧЕПЕЛАРЕ БЮДЖЕТ 2012 ОДЗ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 11:21:23 | големина: 1.91 MB
|
БЮДЖЕТ 2012 СУ-ЧЕПЕЛАРЕ БЮДЖЕТ 2012 СУ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 11:21:23 | големина: 1.58 MB
|
БЮДЖЕТ 2012 СОУ-ЧЕПЕЛАРЕ БЮДЖЕТ 2012 СОУ-ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2012-03-07 11:21:23 | големина: 1.73 MB
|
БЮДЖЕТ 2012 ОУ-ЗАБАРДО БЮДЖЕТ 2012 ОУ-ЗАБАРДО
дата на публикуване: 2012-03-07 11:21:23 | големина: 1.32 MB
|
БЮДЖЕТ 2012 ОУ-ПАВЕЛСКО БЮДЖЕТ 2012 ОУ-ПАВЕЛСКО
дата на публикуване: 2012-03-07 11:21:23 | големина: 1.60 MB
|