Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 65 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 27.02.2012 ГОД.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и 7 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 479 прието с протокол № 26 от 25.09.2009 г. на Общински съвет Чепеларе, чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 65 гр.Чепеларе, 27.02.2012 год. ЗАПОВЕД № 65 гр.Чепеларе, 27.02.2012 год.
дата на публикуване: 2012-03-02 17:04:30 | големина: 31.50 KB
|