Обявления и заповеди

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Обява за свободни работни места в Община Чепеларе

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 166.08 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 157.76 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 152.10 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 150.62 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 172.21 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 153.09 KB
|
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
дата на публикуване: 2012-02-07 09:59:34 | големина: 132.40 KB
|