Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и провеждането на административно-управленческата дейност на ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за държавния служител /ЗДСл/, Закона за администрацията /ЗА/, Административнопроцесуален кодекс/АПК/ и други нормативни актове, регламентиращи статута на местните органи на административната власт.

 

целия правилник може да изтеглите от тук

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
дата на публикуване: 2012-03-22 12:53:12 | големина: 8.36 MB
|
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация – Чепеларе Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация – Чепеларе
дата на публикуване: 2017-02-22 12:22:38 | големина: 258.98 KB
|