Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 26 ЧЕПЕЛАРЕ, 31.01.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-9 / 06.01.2012 г. от „СМАРТ СТРОЙ” ООД гр.Варна

Заповед № 26 Заповед № 26
дата на публикуване: 2012-02-01 09:55:00 | големина: 61.50 KB
|