Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 25 ЧЕПЕЛАРЕ, 31.01.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-995 / 06.12.2011 г. от „АМЕР СПОРТС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от инж. Кръстьо Вангелов – управител, 

ЗАПОВЕД № 25 Чепеларе, 31.01.2012 г. ЗАПОВЕД № 25 Чепеларе, 31.01.2012 г.
дата на публикуване: 2012-02-01 09:52:44 | големина: 59.00 KB
|