Училища

СОУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ”

Обучението в СОУ "Васил Дечев" е насочено към полагане на стабилна основа от знания, умения и компетентности, необходими на учениците за пълноценно разгръщане на техния интелектуален и творчески потенциал и предпоставка за продължаване на образованието им в университет.

Развитието на информационните технологии и навлизането им във всяка сфера на държавна и публична администрация, обществени организации и фирми превръщат работата с компютър и друга информационна и комуникационна техника в основно умение за професионална реализация.
Нашата цел е да превърнeм училището в стимулираща среда, отговаряща на изискванията, интересите и потребностите на младите хора, за да бъдат те конкурентноспособни в условията на европейската интеграция.

Училището организира курсове за професионална квалификация по избрана от учениците професия:
  • Масаж и рехабилитация
  • Фризьорство, козметика, грим, маникюр и ноктопластика
  • Хотелиерство и ресторантьорство
   които ще се финансират от Училищното настоятелство и ще предоставят на учениците възможност за едновременно придобиване на професия и добра образователна подготовка.
УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:
  • Библиотека
  • Бизнес читалня с Интернет
  • Три компютърни кабинета с мултимедия
  • Актова зала с мултимедия
  • Кабинети по биология, физика, химия, труд и техника
  • Три спортни зали, открити спортни площадки
  • Медицинска сестра
  • Психолог
  • Логопед

Местоположение: Град Чепеларе (община Чепеларе, област Смолян)

Адрес: "Беломорска" 46, 4850 Чепеларе

Телефон/факс:  
+359 (0)3051 21-25; 
+359 (0)3051 21-25; 
+359 (0)3051 21-33; 
+359 (0)3051 20-33; 
+359 (0)3051 21-56;

eMail: sou_chepelare@abv.bg 
http://www.souchepelare.org