Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА 2011 Г. И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2012 Г.
Община Чепеларе проведе обществено обсъждане на отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2011 год. и проекта за бюджет за 2012 год.

 

На 23.01.2012г. ,в Заседателна зала на Община Чепеларе от 16.00ч., се проведе обществено обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2011г. и обсъждане на проекта за бюджет за 2012г.

 


Гражданите на община Чепеларе могат да отправят своите предложения и допълнения в срок до 31.01.2012г. на следния e-mail адрес: mail@chepelare.bg или писмено на адреса на общината - ул. Беломорска 44Б.
За повече инфомация вижте тук