Структура

ИНЖ. ТРИФОН ПАЛЬОНГОВ

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ИКОНОМИКА"

Стационарен телефон: 03051/8277

Мобилен телефон: 0886200353

СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ. „БЕЛОМОРСКА” № 44 Б

Ет. 1, стая № 4