Новини

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. И ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ 

 

Община Чепеларе има разработени актуализиран Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 г. и Програма за устойчиво развитие на туризма за периода 2011 – 2015 г., приети с решения на Общински съвет през 2011 г. Това са планови документи, които са отворени за допълнения, актуализации и промени от всички заинтересувани страни.


Представяме на Вашето внимание тези документи с апел за активна гражданска позиция, мнения и препоръки.

Моля Вашите писмени коментари и предложения да изпращате до 17.30 часа на 01.02.2012 г. на вниманието на Надежда Христева – дирекция „Евроинтеграция и хуманитарни дейности” и Даниела Сивенова – гл. експерт „Туризъм” на електронна поща mail@chepelare.bg или на адрес:

4850 гр. Чепеларе
Ул. Беломорска 44Б
Община Чепеларе