Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61Р, АЛ. 5 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
дата на публикуване: 2012-01-16 14:56:19 | големина: 108.00 KB
|