Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 23 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чепеларе