Структура

АНА ДАМЯНОВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

Център за услуги и информация на гражданите, тел.: 03051 81-26 (0882 388 126)