Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД NO 6 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 08.01.2012 ГОД. ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Към настоящия момент няма сигурно решение за електрозахранването на гр. Чепеларе и останалите населени места.
Във връзка с овладяване на бедственото положение,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се създаде щаб в състав:

Началник: Тодор Костадинов Бозуков - Кмет на Община Чепеларе 
Зам.-началник: Георги Иванов Костадинов - Зам.-кмет на Община Чепеларе 

Членове: 
1. Михаил Жарков - Гл. експерт „ Г р а ж д а н с к а защита" в Община Чепеларе
2. Анастас Чакъров - Началник PC ПБЗН - Чепеларе
3. Иван Славов - Началник РУП - Чепеларе
4. Бисер Хавальов - Началник КЕЦ - Чепеларе
5. Райко Сивенов - Ръководител Експлоатационен район на ВиК - Чепеларе

ЗАПОВЕД No 6 гр.Чепеларе, 08.01.2012 год. продължение ЗАПОВЕД No 6 гр.Чепеларе, 08.01.2012 год. продължение
дата на публикуване: 2012-01-09 10:39:54 | големина: 85.88 KB
|