Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД NO 6 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 08.01.2012 ГОД.

Съдържание: Обявяване на бедствено положение на територията на Община Чепеларе и създаване на щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи.

На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 2 и т. 3, чл. 51 от Закона за защита при бедствия и чл. 44, ал. 2 и чл. 46, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА

ОБЯВЯВАМ:

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ.

На 06.01.2012 година започна обилен снеговалеж. Мокрият тежък сняг счупи много дървета, прекъсна проходимостта на улиците на отделни участъци, пътищата до някои населени места и електрозахранването във всички населени места на Община Чепеларе.

Нарушени са мобилните и стационарни телефонни връзки.

Поради паднали дървета са непроходими пътищата до селата Зорница, Острица и Лилеково. Продължават да се чупят и да падат дървета и клони.
От около 16:00 часа на 07.01.2012 год. гр. Чепеларе е без електрозахранване. Селата Забърдо, Богутево, Острица, Лилеково и Зорница са без електрозахранване от сутринта на 07.01.2012 год. Частично е възстановено електрозахранването на селата Орехово и Малево.

Поради прекъсване на електрозахранването е преустановена работата на помпите за подаване на питейна вода във водопреносната мрежа на гр. Чепеларе. От около 20:00 часа на 07.01.2012 год. няма вода в средната зона на гр. Чепеларе, без вода са около 700 домакинства и 1500 туристи.

Нарушено е отоплението на хотелите, обществените сгради жилищата, които са с парни отоплителни инсталации.
и на голяма част от Фризерите е хладилниците в магазините, ресторантите и др. не работят почти 24 часа, което ще направи негодни за консумация хранителните продукти.

Изтощени са батериите на мобилните телефони.
ЗАПОВЕД No 6 гр.Чепеларе, 08.01.2012 год. ЗАПОВЕД No 6 гр.Чепеларе, 08.01.2012 год.
дата на публикуване: 2012-01-09 10:51:38 | големина: 55.39 KB
|