Структура

ВЕСКА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Стационарен телефон: 03051/8276

Мобилен телефон: 0886200357

СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ. „БЕЛОМОРСКА” № 44 Б

Ет. 3, стая № 21