Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 509 ОТ 13.12.2011 Г.

На основание чл. 124, ал. 3 и чл.135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал.2, чл.110, ал1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление с вх.№ 70-00-204 / 08.12.2011 г. от ЕТ„Красимира Стефанова” гр. Стара Загора,

Заповед № 509 от 13.12.2011 г. Заповед № 509 от 13.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-22 16:53:26 | големина: 59.50 KB
|