Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 по чл. 22 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Чепеларе

декларация декларация
дата на публикуване: 2011-11-29 08:35:01 | големина: 29.00 KB
|