Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ

1. Постоянната комисия по “Бюджет и финанси”

Председател: Росица Валентинова Черпокова

Членове: 

 • Aнета Траянова Пашалиева
 • Слава Тодорова Пепеланова
 • Румен Борисов Стринкси
 • Гергана петрова качакова 

 

2. Постоянната комисия по “Общински собственост, устройство на територията, инфраструктура и екология

 

Председател: Румен Борисов Стринкси

Членове:

 • Росица Валентинова Черпокова
 • Анета Траянова Пашалиева
 • Екатерина Манолева Петрова
 • Филип Костадинов Делисивков 

3. Постоянната комисия по “Туризъм, проекти и инвестиции”

Председател: Слава Тодорова Пепеланова

Членове:

 • Ангел Георгиев Николов
 • Стефан Дойчинов Кондилов
 • Гинка Асенова Хаджиева
 • Гергана Петрова Качакова

4. Постоянната комисия по “Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Председател:Гергана Петрова Качакова

Членове:

 • Ангел Георгиев Николов
 • Лина Василева Иванова
 • Филип Костадинов Делисивков
 • Стоян Василев Андреев 

5. Постоянната комисия по “Социални дейности, здравеопазване, жалби на населението и предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Екатерина Манолева Петрова

Членове:

 • Гинка Асенова Хаджиева
 • Лина Василева Иванова
 • Стефан Дойчинов Кондилов
 • Стоян Василев Андреев