Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ

Постоянната комисия по “Бюджет и финанси”

Председател:   Росица Валентинова Черпокова

Членове: 

 • Aнета траянова пашалиева
 • Елена Тодорова Лапавичева
 • Румен Борисов Стрински
 • Гергана Петрова Качакова

 

Постоянната комисия по “Общински собственост, устройство на територията, инфраструктура и екология

Председател:   Румен Борисов Стрински

Членове:  

 • Росица Валентинова Черпокова
 • Анета траянова пашалиева
 • Екатерина Манолева Петрова
 • Станислав Асенов Сливов                           

 

Постоянната комисия по “Туризъм, проекти и инвестиции”

Председател: Ангел Георгиев Николов

Членове:

 • Елена Тодорова Лапавичева
 • Стефан Дойчинов Кондилов
 • Гинка Асенова Хаджиева
 • Гергана Петрова Качакова

 

Постоянната комисия по “Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Председател: Гергана Петрова Качакова

Членове:  

 • Ангел Георгиев Николов
 • Лина Василева Иванова
 • Станислав Асенов Сливов
 • Стоян Василев Андреев                             

 

Постоянната комисия по “Социални дейности, здравеопазване, жалби на населението и предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

 

Председател:    Екатерина Манолева Петрова

Членове:

 • Гинка Асенова Хаджиева
 • Лина Василева Иванова
 • Стефан Дойчинов Кондилов
 • Стоян Василев Андреев