Новини

ОБЯВА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”

На основание заповед 3/21.11.2011г. на Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения, подадени към МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

ОБЯВА Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” ОБЯВА Сдружение „Местна инициативна група „Преспа”
дата на публикуване: 2011-11-21 12:16:30 | големина: 86.00 KB
|