Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 453 ОТ 16.11.2011 Г.

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал.2 и чл.110, ал1, т.1 от ЗУТ, както и задание, представено със заявление с вх.№ 26-00-456 (2) / 14.11.2011 г. от „ЕНЕКО” ЕООД гр. Пловдив, като допълнение на заповед № 279 от 27.07.2011 г. за разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за обект: Заливна площ при водохващането на МВЕЦ „Десислава” на р. Чепеларска в землищата на с. Богутево и с. Хвойна, общ. Чепеларе

Заповед № 453 Заповед № 453
дата на публикуване: 2011-11-19 10:03:30 | големина: 60.50 KB
|