Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 452 ОТ 16.11.2011 Г

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и Заявление вх.№ 26-00-823 / 31.10.2011 г. от „РУДИ ИНВЕСТМЕНТ” ЕООД

Заповед № 452 Заповед № 452
дата на публикуване: 2011-11-19 10:01:29 | големина: 60.00 KB
|