Новини

ПЪРВОТО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ - МАНДАТ 2011- 2015Г.

На 03.11.2011г. в 14.00 часа в заседателната зала на Община Чепеларе се проведе първото тържествено заседание на Общински съвет- Чепеларе- мандат 2011- 2015г. Всички новоизбрани общински съветници, новоизбрания Кмет на община Чепеларе г- н Тодор Бозуков и кметовете на кметство Павелско г- жа Нели Дочева, кметство Хвойна г- н Наско Губеров и кметство Забърдо г- н Светлозар Балабосов ,положиха тържествена клетва в присъствието на Областния управител на Област Смолян инж. Стефан Стайков и граждани, с което официално встъпиха във власт. На сесията бе избран и новият Председател на Общински съвет- Чепеларе, г- н Костадин Петков.