РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.

Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” съобщава, че на 13.10.2011 подписа с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Договор № РО50 – 138  за предоставяне на финансова помощ по мерки „Прилагане на стратегии за местно развитие” и „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
дата на публикуване: 2011-10-31 09:28:04 | големина: 56.50 KB
|