Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 427 ЧЕПЕЛАРЕ, 26.10.2011 Г.

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.3, чл.110 ал.1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-В-233 / 14.10.2011 г. от Васил Райчев Сивенов, Златка Райчева Колева, Бисерка Стефанова Шумкова, Златка Стефанова Миховска, Васил Стефанов Чакъров, Симеон Стефанов Чакъров, Екатерина Борисова Саръколева, Мария Борисова Топузова, Костадин Василев Сивенов

ЗАПОВЕД № 427 ЗАПОВЕД № 427
дата на публикуване: 2011-10-27 13:43:29 | големина: 67.00 KB
|