Структура

НАТАЛИЯ ЗЛАТКОВА КАВАРДЖИЕВА – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ