Обявления и заповеди

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1. Асен Кушев - Председател
2. Радост Петрова
3. Слав Аговски
4. Росица Черпокова
5. Екатерина Дафовска