Обявления и заповеди

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

1. Екатерина Дафовска - Председател
2. Слав Аговски
3. Валентина Бозова
4. инж. Банко Вуров
5. Росица Черпокова