Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Н-47 ОТ 16.08.2011 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до: Янко Георгиев Костовски на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 100, ет.5, ап.18; Юри Георгиев Костовски на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” 251 Б, ет.2, ап.11 и Васко Борисов Михайлов на адрес: гр. Пловдив, ЖК „Тракия” 188, вх.А, ет.7, ап.19, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Н-47 от 16.08.2011 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Н-47 от 16.08.2011 г.
дата на публикуване: 2011-09-27 11:40:08 | големина: 63.50 KB
|