Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 346 ОТ 20.09.2011 Г.

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.3, чл.110 ал.1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 70-00-150/1/ / 31.08.2011 г. от ЕТ „НИК-60-Недялко Колаксъзов”, представлявано от управителя  Недялко Иванов Колаксъзов,

Заповед № 346 Заповед № 346
дата на публикуване: 2011-09-27 12:06:36 | големина: 64.50 KB
|