Обявления и заповеди

БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Пантелей Мемцов - Председател 
2. Иван Савов 
3. Румен Стрински 
4. Асен Кушев 
5. Радост Петрова 
6. Росица Черпокова 
7. Екатерина Дафовска