Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 322

На основание чл.124 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109 ал.3, чл.110 ал.1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-535 / 05.08.2011 г. от „АГОРА” ЕООД, представлявано от Ердинч С. Билен

Заповед № 322 Заповед № 322
дата на публикуване: 2011-09-01 13:52:31 | големина: 63.50 KB
|