Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 319

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Я-24 / 09.08.2011 г. от Янка Асенова Башова

Заповед № 319 Заповед № 319
дата на публикуване: 2011-09-01 13:51:11 | големина: 63.00 KB
|