Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 318

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Г-110 / 15.08.2011 г. от Георги Николаев Денисенко

Заповед № 318 Заповед № 318
дата на публикуване: 2011-09-01 13:48:30 | големина: 63.50 KB
|