Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 305

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-180 / 08.03.2011 г. от „ДАТ 1” ЕООД с управител Тихомир Малинов Митев с представено техническо задание по чл.124, ал.7 от ЗУТ, 

Заповед № 305 Заповед № 305
дата на публикуване: 2011-08-18 16:50:39 | големина: 63.00 KB
|